Thuisonderwijs


"Homeschooling is a family movement- a new expression of what is means to be and to live as a family in modern culture." (C. Clarkson)

Wat is thuisonderwijs?

Een kind dat thuis wordt onderwezen gaat voor onderwijs niet naar een school of instelling, maar wordt door zijn ouders onderwezen. In Nederland is thuisonderwijs nog niet zo gebruikelijk, maar in veel andere landen is thuisonderwijs een geaccepteerde en succesvolle onderwijsvorm om kinderen tot groei en bloei te laten komen. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar thuisonderwijs. Daaruit blijkt telkens weer dat thuisonderwijs goed gesocialiseerde en goed ontwikkelde mensen voorbrengt. Enkele van die onderzoeken staan in de rechterbalk op deze blog. Ook kun je hierover veel lezen op de site van het National Home Education Research Institute.
In Nederland kun je vrijstelling krijgen van de leerplicht. Je kunt hierover veel informatie vinden op het internet, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. (NVVTO)

De redenen om thuisonderwijs te gaan geven kunnen heel verschillend zijn. Sommige kinderen kunnen niet functioneren op school vanwege medische of psychische problemen, ouders kunnen een trekkend bestaan leiden, maar de meeste ouders die vrijwillig kiezen voor thuisonderwijs doen dit vaak op levensbeschouwelijke gronden; op basis waarvan zij ook vrijstelling van de leerplicht krijgen, zoals ook bij ons het geval is.  

Lees verder in deze blog: Thuisonderwijs, a way of life, waarom geven wij thuisonderwijs?

Meer lezen?

Zie de links in zijbalk van dit blog.