17 september 2013

Schrift

Zo nu en dan wil ik wat schrijven over wat we eigenlijk doen met thuisonderwijs. Vandaag iets over 'Schrijven'. We gebruiken hiervoor de methode Schrift, ontwikkeld door Stichting Schriftontwikkeling. 
We zijn het vierde jaar ingegaan dat we deze methode nu gebruiken en we zijn erg tevreden. 

Waarom deze methode? De auteurs van de methode hebben een nieuwe lettervorm ontwikkeld op basis van de laatste inzichten. De methode gaat ervan uit dat schrijven het best geleerd kan worden door kennis te krijgen van de vorm van de letter en door te oefenen (schrijven is een cognitief-instrumentele vaardigheid). Kinderen leren kijken naar de vormen, ze worden zich daarbij bewust gemaakt van hun eigen handschrift, waardoor ze het kunnen verbeteren.

Op 4-5 jarige leeftijd wordt begonnen met het oefenen van de fijn-motorische vaardigheden. Jonge kinderen blijken al heel goed fijn motorisch te kunnen werken en oefening hierin betekent een goede voorbereiding op het schrijven. Dit voorbereiden gebeurt door kleur- en arceeroefeningen. Het kleuren gebeurt met kleine ronddraaiende bewegingen, bewegingen die ook bij het schrijven van letters worden gemaakt. Ook leren de kinderen goed observeren en nauwkeurig werken. Daarnaast is er blijvend aandacht voor een juiste pengreep en een goede werkhouding. Voor de kleintjes betreft dit altijd maar een kort moment.

In groep 3 en 4 ligt de nadruk op het aanleren van de lettervormen en vanaf groep 5 ligt de nadruk op het ontwikkelen en onderhouden van het eigen handschrift.

Een leuke toevoeging bij deze methode is het leerlingzelfvolgschrift. Elk half jaar mogen de kinderen een opdracht doen uit dit schrijfschrift. Na 8 jaar hebben ze een leuke samenvatting van het schrijfonderwijs en kunnen ze hun eigen ontwikkeling goed zien. 

Roos is inmiddels begonnen met het werk van groep 4. Hoewel ze niet altijd zin heeft om te schrijven, merkt ze dat ze door oefening een heel mooi en duidelijk handschrift aan het ontwikkelen is en dat geeft haar voldoening. Ze heeft inmiddels al een goed leesbaar handschrift ontwikkeld.

Madelief werkt met veel plezier aan de opdrachten van groep 2. Ze leert nauwkeurig werken, ze leert netjes en met drukverschil kleuren, ze leert goed kijken en ze ervaart het plezier van het creëren van iets moois. 

Extra plaatjes:

Leuke details in de schrijfschriften
Geheugensteuntje
Ook in groep 4 nog veel aandacht voor juiste werkhouding
Slotkleuropdracht van groep 3 (voordat met schrijven wordt begonnen)
Een bladzijde uit een schriftje van groep 3, ik heb natuurlijk een mooie bladzijde uitgezocht;)
Roos legt uit hoe het moet, regelmatig vraag ik de meiden om elkaar te helpen.
Meer lezen over deze methode, de inhoud en de achterliggende gedachten:
Arceer- en kleuractiviteiten voor het jonge kind (tip)
Met Schrift leren kinderen hun handschrift onderhouden
Schrift. Een compleet nieuwe benadering van schrijven vanaf groep 1
Mogelijkheden voor distale grafo-motoriek
Veel informatie op de site van Stichting Schriftontwikkeling
Methode Schrift

2 september 2013

Eerste schooldag

En wat doen we op de eerste schooldag na de vakantie....

Watertemperatuur testen

Watermonsters nemen

Gevonden schatten laten zien

Powernap nemen

Verspringen

Kunstzinnige vorming; het eigen lijf verven
....we gaan naar de Not-Back-to-School-Party, net als andere jaren. De staatssecretaris wil dat je op je eerste schooldag ook écht op school zit (om sociaal te worden), dus wil hij de vrijstellingsgrond op basis van richtingsbezwaar afschaffen. Dat is ontzettend jammer; thuisonderwijs is een veelkleurige toevoeging aan het onderwijsaanbod in Nederland en ouders zouden de vrijheid moeten behouden om hun kinderen onderwijs te bieden, passend bij hun geloofsovertuiging.
Een leuke, korte reportage over thuisonderwijs vandaag in het Jeugdjournaal.